About Us

VientoLighting's Vision

Задоволството на клиентите од приоритизирање еколошки чувствителни, луѓето во односите со почитуваат врз основа на квалитетот и потребите на нашите клиенти со цел да ги задоволи услуга нуди совршеност да го фатат како целта е да се обезбеди сигурен организација е да стане.

Yusuf Ahmetoglu, CEO
Up